Kunder

Dansk Psykologhus Østerbro

Lokalerne er byggede til psykologsamtaler, hvor rummene er lydisolerede, så tavshedspligten kan overholdes.

Dansk Psykologhus Østerbro
Fanøgade 15
2100 København Ø
Find vej her

Dansk Psykologhus Østerbro er arbejdssted for 6 psykologer i og omkring en dejlig ramme på Østerbro - tæt på Nordhavn Station.

Dansk Psykologhus Østerbro er derudover indrettet, så der kan afholdes såvel individuelle som gruppesamtaler, coaching og ledersparring, supervision for grupper samt kursus- og foredragsvirksomhed. Desuden foregår akutsamtaler med enkeltpersoner, defusing og debriefing i gruppe og kriseinterventioner for organisationer.

Er der brug for walk and talk, bor vi lige ved havet. Vi har 15 min. til den skønneste bådebro med 2 bænke, hvor der kan tales i fred og ro.

Dansk Erhvervspsykologi A/S og Dansk Krisekorps A/S gennemfører for kunder i København og omegn psykologsamtaler, akutte krisesamtaler og andre aktiviteter i Dansk Psykologhus Østerbro.

Fælles for psykologerne i huset er høj faglighed, erfaring og menneskelighed i mødet med brugere af vore ydelser. Det er vores håb, at du vil føle dig hørt og set i mødet med husets psykologer og at det, du tager med dig, vil være brugbart og meningsfuldt for dig.

Psykologerne har forskellige fokusområder og interesser:

  • Organisationspsykologi
  • Krise- og katastrofepsykologi
  • Terapi og samtale
  • Sundhedspsykologi
  • Neuropsykologi
  • Supervision og konsultation

Vi tilstræber et stærkt fællesskab og brugen af mangeartede metoder.
Vi tilpasser valg af metoder til dig og de udfordringer, du har.