Velkommen til Dansk Psykologhus

Dansk Erhvervspsykologi A/S og Dansk Krisekorps A/S etablerede i 2013 det første af en række psykologhuse. Vi har i dag psykologhuse i København og Aarhus samt filialer i Lyngby, Nyborg og Assens.

Formålet er at styrke, udvikle og formidle den psykologi, der på bedste vis, både etisk og fagligt, kan understøtte de mennesker og organisationer, der har brug for vores hjælp.

Dansk Psykologhus er indrettet og målrettet til:

Psykologer, der samarbejder i en sund konstruktion, hvor alle har medansvar, kan udvikle og styrke faget, mens de løbende bliver dygtigere og mere effektive psykologer.

Dansk Psykologhus har som virksomhed valgt udelukkende at bestå af psykologer med mange års erfaring indenfor det kliniske, pædagogiske, krisepsykologiske samt organisatoriske felt. Enhver af psykologerne er specialiseret indenfor et eller flere af disse områder og kan derfor yde kompetent bistand til såvel den offentlige som private sektor. Psykologernes erfaring og kompetencer i psykologisk rådgivning/terapi samt coaching/sparring gælder for både private personer, som medarbejdere, ledere og deres organisation.

Psykologerne samarbejder med Dansk Krisekorps A/S omkring løsning af akutte opgaver og psykologsamtaler samt Dansk Erhvervspsykologi A/S vedr. lederudvikling, supervision samt forebyggelse, udredning og behandling af stress.

Psykologhuse

Læs om vores psykologhuse:

- Østerbro
- Aarhus